Hỏi đáp tay giả

Mục đích của việc tập mỏm cụt ?

By: admin
10/04/2013
Mục đích của việc tập mỏm cụt trước khi lắp chân, tay giả?

Mức cắt cụt lý tưởng để lắp chân, tay giả là những mức nào?

By: admin
10/04/2013
A – Mức cắt cụt chi trên: Cắt cụt cánh tay • Mỏm cụt có độ dài tới mức 30% chiều dài xương cánh tay ( Mỏm cụt quá ngắn)...