Vào chiều ngày 22/12/2019 , tại phòng Chỉnh hình Việt Đức 1277 Giải phóng –Hoàng Mai –Hà Nội đã kí hợp đồng hợp tác với đại diện của công ty CỔ PHẦN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI VULCAN về việc cung cấp 10 socket tay giả điện tử dưới khuỷu cho 10 khách hàng với mỏm cụt dài ngắn khác nhau đảm bảo sản phẩm chỉnh hình đạt chất lượng và đúng theo thiết kế yêu cầu của Công Ty, đúng hẹn giữa 2 bên,sản phẩm sẽ tới tay người sử dụng sau 5 tuần kí kết hợp đồng.