Sử dụng lót silicone khi đi chân giả luôn rất cần thiết, tuy nhiên lót silicone có rất nhiều loại , việc lựa chọn loại phù hợp cho mỗi người là rất quan trọng,
Lót dùng cho người có da nhạy cảm, tiểu đường
Lót dùng cho người có ít phần cơ đệm
Lót dùng cho người vận động mạnh,
Lựa chọn đúng loại lót sẽ giảm thiểu các vấn đề, và tăng hiệu quả sử dụng chân giả
Hãy liên hệ cho CHVĐ để được trải nghiệm