HOÀN THIỆN CHÂN GIẢ CHO CHÁU TUẤN ANH.
Cháu Tuấn Anh đã được duyệt tặng chân giả từ đợt 16 ( đợt dành cho bệnh nhân K) nhưng do mỏm cụt chưa ổn định nên hôm nay cháu mới được hoàn thiện chân giả. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng cháu đã rất cố gắng, sau ít phút làm quen với chân mới, cháu đã bước đi những bước đi đầu tiên trong sự vui mừng của gia đình và các kĩ thuật viên. Với sự quyết tâm và chăm chỉ luyện tập của mình, chắc chắn cháu sẽ sử dụng chân giả một cách thành thạo. Chúc mừng cháu, chúc cháu luôn vững bước trên mọi nẻo đường. Cảm ơn cơ sở chỉnh hình Việt Đức đã tận tâm giúp đỡ và còn giảm giá 20% cho cháu.
Praha ngày 22-02-2020
Nhóm từ thiện Tặng chân giả miễn phí.
Hình ảnh