TẶNG CHÂN GIẢ MIỄN PHÍ

Trong hai ngày 25-26/4/2020.Trung tâm CHVĐ kết hợp với nhóm tặng chân giả miễn phí đã thực hiện thăm khám và bó bột cũng như thực hiện gia công cho 5 bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cuối ngày 26 cả 5 bạn đã được đi trên chiếc chân giả miễn phí với những bán thành phẩm hiện đại được sản xuất từ công ty Octo Book ( Đức). Cảm nhận đầu tiên của các bạn  đã được thể hiện rõ trên khuôn mặt là có được  1 chiếc chân hiện đại về bán thành phẩm và  chức năng, đẹp về thẩm mỹ

Trong hai ngày 25-26/4/2020.Trung tâm CHVĐ kết hợp với nhóm tặng chân giả miễn phí đã thực hiện thăm khám và bó bột cũng như thực hiện gia công cho 5 bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cuối ngày 26 cả 5 bạn đã được đi trên chiếc chân giả miễn phí với những bán thành phẩm hiện đại được sản xuất từ công ty Octo Book ( Đức). Cảm nhận đầu tiên của các bạn  đã được thể hiện rõ trên khuôn mặt là có được  1 chiếc chân hiện đại về bán thành phẩm và  chức năng, đẹp về thẩm mỹ