Cùng chờ đợi kết quả
Chờ đợi những bước đi đầu tiên với sự hào hứng và phấn khởi.
Ca khó nhất trong năm. Hình ảnh fim x quang cho thấy mất 1 phần xương chậu. Chỉ định chân giả tháo khớp háng với mức độ an toàn cao phù hợp với tình trạng cắt cụt của khách hàng.
Công ty TNHH Chỉnh Hình Việt Đức
Tầng 1 toà nhà Viecombank số 1277 giải phóng thịnh liệt hoàng mai Hà Nội
Hotline:0914816358