Có rất nhiều thiết kếcũng như nhiều loại vật liệu khác nhau đã được dùng để chế tạo phần chi giả cho những cắt cụt này, trong đó Silicon là vật liệu chiếm nhiều ưu thế trong lựa chọn để thiết kế. Chân giả thiết kề bằng silcon luôn đạt hình dáng cũng như màu sắc giống với chân còn lại.

Hình ảnh khách hàng sử dụng bàn chân giả thẩm mỹ silicon tại CHVĐ