Tập luyện đúng sẽ giúp bạn tang cường sức mạnh cơ thể cũng như mỏm cụt đồng thời tăng sự lưu thông trong cơ thể.

Những bài tập này sẽ giúp bạn sử dụng chân giả một cách nhanh chóng, việc tập luyễn cần được thực hiện thường xuyên ngay cả khi quá trình điều trị đã kết thúc
1. Tập cơ đùi ở tư thế tĩnh

Ngồi trên giường hoặc ghế

chân duỗi thẳng

Duỗi gối thẳng đến mức có thể

Giữ gối ở tư thế duỗi hết mức khoảng 5 giây

Lặp lại động tác… lần


2. Tập cơ đùi, hông

Để chân duỗi thẳng trước bụng

Duỗi gỗi thẳng đến mức có thể

Nhấc chân lên khỏi giường

Giữ chân khoảng 5 giây

Lặp lại động tác … lần

Làm động tác tương tự với chân bên kia

 


3. Tập vận động cơ duỗi gối

Ngồi trên giường, hai chân duỗi thẳng trước mặt

Để cuộn khăn dưới gối

Duỗi thẳng chân

Giữ chân ở tư thế duỗi hêt mức khoảng 5 giây

Lặp lại động tác … lần

Làm động tác tương tự với chân bên kia

 


 

4. Tập nhóm cơ khép hông

Ngồi, hai chân duỗi thẳng trước mặt

Để gối hoặc cuộn khăn giữa hai chân

Ép chặt hai chân vào nhau

Giữ tư thế ép chặt khoảng 5 giây

Lặp lại động tác … lần

Động tác này có thể tập khi ngồi trên xe lăn hoặc cạnh giường


 

5. Tập nhóm cơ duỗi gối

Ngồi trên ghế hoặc cạnh giường, để tay trước bụng

Một chân duỗi thẳng

Giữ chân duỗi hết mức khoảng 5 giây

Gập chân lại

Lặp lai động tác … lần

Làm động tác tương tự với chân còn lại


 

6. Tập nhóm cơ duỗi hông ở tu thế tĩnh

Nằm ngửa

Duỗi thẳng hai chân

Duỗi hông hết mức

Giữ hông duỗi hết mức trong khoảng 5 giây

Lặp lại động tác từ lần

 


 

7. Tập kéo giãn nhóm cơ gấp hông

Nằm ngửa hai chân duỗi thẳng

Gập gối , hông lên trước bụng dung hai tai ép manh

Chân còn lại duỗi hết mức

Giữ nguyên vị trí khoảng 30-60 giây

Lặp lại động tác với chân bên kia


 

8. Tập nhóm cơ duỗi hông và lưng

Nằm ngửa hai chân duỗi thẳng hai tay đặt hai bên

Đặt gối hoặc cuộn khặn dưới phần đùi gối

Duỗi thẳng hông bụng nâng hông bụng khỏi giường

Giữ hông bụng ở vị trí này khoảng 5 giây

Lặp lại động tác — lần

Có thể đặt hai tay lên ngực để tăng độ khó của bài tập

 


9. Tập nhóm cơ gấp, duỗi hông với tư thế nằm nghiêng

Nằm nghiêng

Gấp nhẹ chân phía dưới

Nâng nhẹ chân phía trên

Gối gấp sát vào ngực

Duôi thẳng gối, hông duỗi hết mức ra phía sau

Lặp lại động tác… lần

Khi thực hiện động tác này chú ý giữ hông ở tư thê thẳng khống nghiêng ra phía trước hoặc phía sau


10. Tập cơ dang hông ở tư thế nằm nghiêng

Năm nghiêng

Gấp nhẹ chân phía dưới

Giữ hông, chân thẳng với chiều cơ thể

Từ từ nâng chân lên cao, gối giữ thẳng

Hạ chân xuống thật châm

Lặp lại động tác …lần

Thực hiện động tác với chân còn lại


11. Tập gấp gối với tư thế nằm sấp

Nằm sấp trên giường

Để hai tay ở tư thê thoải mái

Giữ phần đùi thẳng gối duỗi thẳng

Gấp gối hết mức

Giữ gối ở tư thế gấp khoảng 5 giây

Lặp lại động tác… lần

Thực hiên động tác với chân còn lại